XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny — Granada, Hiszpania, 04–09.07.2004

Barbara Słodkowska

Abstract


.