Koncepcja mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego — skala 1 : 10 000

Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki

Abstract


.