W UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej — XV Sympozjum z cyklu Problemy Wykorzystania Wód Podziemnych w Gospodarce Komunalnej — Częstochowa, 22–23.04.2004

Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Szczepański

Abstract


.