Wyrobiska poeksploatacyjne jako potencjalne miejsca składowania odpadów w województwie małopolskim

Barbara Radwanek-Bąk, Robert Patorski

Abstract


.