Nowe znaleziska tropów dinozaurów ze śladem śródstopia z dolnej jury Gór Świętokrzyskich

Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki

Abstract


New finds of dinosaur tracks with metatarsal impressions from the Lower Jurassic of the Holy Cross Mountains, central Poland.
Summary. Numerous specimens of dinosaur footprints with metatarsal impressions were collected from the Early Jurassic deposits of the Holy Cross Mountains, Poland. These elongate theropod and ornithischian footprints came from the Hettangian sites of Sołtyków, Gromadzice, and Gliniany Las. The following dinosaur ichnogenera were identified among them: Anchisauripus Lull, 1904; Kayentapus Welles, 1971; Moyenisauropus Ellenberger, 1974; Anomoepus Hitchcock, 1848.

Full Text:

PDF