KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe z cyklu Stratygraficzna Korelacja Lessów i Osadów Lodowcowych Ukrainy i Polski — Sokil, Ukraina, 15–19.09.2003

Cyprian Seul

Abstract


.