Przegląd historyczny odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Piotr Karnkowski

Abstract


.