Geozagrożenia — zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości — konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego podczas V Międzynarodowych Targów GEOLOGIA 2007 Warszawa, 30.05.2007

Maja Kowalska, Barbara Żbikowska

Abstract


.

Full Text:

PDF