Badanie jakości wody powierzchniowej zbiorników zaporowych jako efektu wpływu czynników środowiskowych na wydajność zakwitów oraz biosyntezy toksyn sinicowych

Andrzej K. M. Kabziński, Barbara T. Macioszek, Dominik E. Szczukocki, Renata Juszczak, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Alicja Zawadzka

Abstract


.

Full Text:

PDF