Charakterystyka liptynitu w pokładzie 207 (warstwy łaziskie) z kopalni Jaworzno (GZW), na podstawie badań w świetle białym i we fluorescencji

Iwona Jelonek

Abstract


.

Full Text:

PDF