Wyznaczanie kształtu ścian bocznych wysadów solnych metodą tomografii sejsmicznej na przykładzie wysadu „Góra”

Tadeusz Krynicki, Radosław Mieszkowski, Adam Wojas

Abstract


Shape estimation of the salt domes’side walls with seismic tomography — a salt dome “Góra” case study.
S u m m a r y. Salt Dome “Góra” was studied with seismic tomography method. Three profiles are described. The interpretation of wave pictures helped to locate the walls of the studied salt dome’s. The research confirmed the salt dome has good properties for storage of gas or toxic and radioactive wastes.

Full Text:

PDF