Analiza statystyczna i geostatystyczna zróżnicowania przestrzennego parametrów położenia warstw w NW części Gór Świętokrzyskich

Urszula Dębowska, Jarosław Zawadzki

Abstract


Statistical and geostatistical analysis of the spatial diversity of strata positions in the NW part of Holy Cross Mts, central Poland.
S u m m a r y. Strata positions of the Paleozoic rocks in the NW part of Holy Cross Mts are analysed statistically and geostatistically. The study area was subdivided into the eastern and western part. Statistical characteristics allowed to exclude outlier values. Variograms were calculated to determine range of influence of strata position parameters analysis allows to describe the spatial diversity of strike and dip strata value.

Full Text:

PDF