Odpowiedź autorów poradnika Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska na recenzję dr Ewy Liszkowskiej

Jerzy J. Małecki, Marek Nawalany, Stanisław Witczak, Tomasz Gruszczyński

Abstract


.

Full Text:

PDF