J.J. MAŁECKI (red.), M. NAWALANY, S. WITCZAK & T. GRUSZCZYÑSKI — Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny.

Ewa Liszkowska

Abstract


.

Full Text:

PDF