Pomiar temperatury w otworze Toruń–1 jako wzorzec stanu równowagi termicznej w obrębie permsko-mezozoicznego basenu sedymentacyjnego

Marta Wróblewska, Jacek Majorowicz

Abstract


.

Full Text:

PDF