Osady biogeniczne interglacjału eemskiego w Porzewnicy i Marysinie koło Mińska Mazowieckiego (Obniżenie Węgrowskie)

Małgorzata Bruj, Krzysztof Michał Krupiński

Abstract


Biogenic deposites of the Eemian Interglacial at Porzewnica and Marysin near Mińsk Mazowiecki (Węgrów Basin–Central Poland).
Summary. Ice sheet of the Wartanian Glaciation and their deposits shaped the landscape of the Węgrów Basin. Biogenic lake sediments at Porzewnica and Marysin sites (figs.1, 2) consist of about 5 m thick silts and gyttja, covered by 1.15 m thick sand at Porzewnica and by 8.5 m thick silts and sands at Marysin. In the Porzewnica pollen diagram (fig. 4) there are 7 L PAZ and 1 interzone without sporomorphs. representing vegetation succession during the late Wartanian Glaciation, the protocratic, mesocratic and part of the telocratic phases of the Eemian Interglacial. Spectra of sediments at the Marysin site represent 4 L PAZ of the youngest part of the mesocratic phase and fragments of the telocratic phase of that Interglacial.

Full Text:

PDF