RECENZJE Z. FRANKOWSKI, M. GRANICZNY, B. JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK, R. KRAMARSKA, Z. PRUSZAK, P. PRZEŹDZIECKI, M. SZMYTKIEWICZ, M. WERNO & J. ZACHOWICZ — Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego.

Andrzej Szczepański

Abstract


.

Full Text:

PDF