GEOravis — a new tool for searching, visualization and interpretation of exploration data in 3D geological models of salt structures

Tatjana Kühnlenz, Jörg Hammer, Gerhard Mingerzahn, Detlef Schlüter, Michael Schramm

Abstract


GEOravis — nowe narzędzie do poszukiwań, wizualizacji i interpretacji danych w 3D modelach geologicznych struktur solnych
A b s t r a k t . Program GEOravis, bazujący na aplikacjach Access (baza danych) i AutoCAD (dane przestrzenne), jest nowym narzędziem rejestracji, wizualizacji, analizy oraz interpretacji danych geologicznych w wymiarze 3D. Umożliwia powiązanie 3D modeli geologicznych, stworzonych przez komercyjny program openGEO i wyników badań geologicznych, zgromadzonych w różnych bazach danych. Zestawy niezbędnych danych (pytania) uzyskuje się na bieżąco — w oparciu o narzędzia SQL. W GEOravis można generować jednoczesne zapytania dla 5–6 lub więcej parametrów z różnych tablic.Wyniki zapytań do bazy są przedstawione w postaci pełnego modelu 3D lub w odpowiednio dobranych przekrojach bądź ich kombinacji. Za pomocą narzędzia “classification” uzyskuje się wizualizację 3D danych (ryc. 1). Możliwe jest przedstawienie zadeklarowanych danych nie tylko jako symboli lecz również jako etykiet. Wiele parametrów może być jednocześnie wybranych, klasyfikowanych i przedstawionych w postaci modelu 3D. Cechą charakterystyczną dla relacji między modelem przestrzennym 3D a bazą danych, zbudowaną przy pomocy GEOravis, jest możliwość dostępu do danych nie tylko przy pomocy okna dialogowego zapytań lecz również bezpośrednio w modelu 3D. Jeden czy kilka obiektów może być wybranych przy pomocy zaimplementowanej funkcji „point in quiry”. Wszystkie informacje o tym obiekcie zostaną wyświetlone w jednej tabelce. GEOravis był z powodzeniem wykorzystany do przeszukiwania danych dla różnych celów m.in. dla analizy występowania i chemizmu ługów solnych pozyskanych przy eksploatacji kopalni soli Gorleben.

Full Text:

PDF