KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin Czarna, 2–5.06.2009

Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Jerzy Górecki

Abstract


.

Full Text:

PDF