Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych

Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogdan Noga

Abstract


.

Full Text:

PDF