KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIV Konferencja Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu—COP14 Poznań, 1–12.12.2008

Karolina Kościerzyńska

Abstract


.

Full Text:

PDF