L. DZIEWIŃSKA, S. MAREK, R. TARKOWSKI & B. ULIASZ-MISIAK – Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (charakterystyka oraz ranking).

Piotr Karnkowski

Abstract


.

Full Text:

PDF