KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Pojezierza Mazurskiego Jeziorowskie, 6–10.09.2010

Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel

Abstract


.

Full Text:

PDF