Konferencja pt. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce — gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) Warszawa, 27.01.2010

Paweł Poprawa, Ewa Zalewska

Abstract


.

Full Text:

PDF