XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu Zimna Woda k. Łukowa, 31.08–4.09.2009

Renata Swadźba

Abstract


.

Full Text:

PDF