Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery —na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych

Andrzej Konon, Marcin Barski, Marek Koprianiuk, Alireza Nadimi, Ewa Słaby, Rafał Szaniawski, Anna Wysocka

Abstract


.

Full Text:

PDF