KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie, ochrona złóż kopalin i problemy ochrony środowiska Międzyzdroje, 8–10.06.2011

Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)