KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna Kulczycka

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)