BLOK ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PERSPEKTYWICZNYCH WYBRANYCH SUROWCÓW POLSKI NA MAPACH W SKALI 1 : 200 000 Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego

Stanisław Z. Mikulski

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)