KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski

Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Michał Kuszyk, Rafał Szkop

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)