ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim

Wanda Ginalska-Prokop

Abstract


Hydrogeological conditions and a brief chemical characterization of fresh groundwater in the Świętokrzyskie Province.
A b s t r a c t. The geology of the Świętokrzyskie Province is complex and diverse. Potable water is supplied mainly from Devonian, Triassic, Jurassic and Cretaceous aquifers. Approximately 75% of the water is drinkable, the other 25% is contaminated due to human activities. Water found in the OEwiêtokrzyskie Province is of the Ca(HCO3)2 or CaMg(CO3)2 type.

Full Text:

PDF (Polish)