Kiedy Ziemia się trzęsie… trzeba rzeczowości (w odpowiedzi na twierdzenia Adama Maksymowicza)

Jolanta Piątek, Krzysztof Tkaczuk, Andrzej Niechwiej, Tomasz Osadczuk, Piotr Kondoł

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)