German Geological Institute – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Magdalena Jaś-Nowopolska, Hanna Wolska

Abstrakt


Służba geologiczna Niemiec – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
A b s t r a c t. W niniejszym artykule poczyniona zostanie analiza Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Instytucja ta pełni w Niemczech funkcję narodowej służby geologicznej na poziomie centralnym. Jest ona podmiotem prawa publicznego, którego budżet jest częścią budżetu ministerstwa, a nadzór nad nią sprawuje minister gospodarki i energii. Specyficzna organizacja tej służby znacząco odróżnia ją od innych działających na świecie slużb geologicznych.Wramach tej służby została bowiem utworzona niemiecka agencja ds. zasobów mineralnych. Ponadto BGR wchodzi w skład Geozentrum.

Pełny tekst:

PDF