ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego

Małgorzata Manowska

Abstract


History and recent threats to the Brzezinka water supply well in Mysłowice.
A b s t r a c t. The paper focuses on the history of the Brzezinka closed water intake located in Mysłowice (Silesian Voivodeship), extracting water from abandoned workings of the Nowa Przemsza mine. Geology and hydrogeology of the area is presented. The factors that might cause devastation and degradation of this area are also specified and analyzed in details

Full Text:

PDF (Polish)