Geochemiczno-mineralogiczne badania zawartości pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w łupkowym paśmie Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne

Rafał Małek, Stanisław Z. Mikulski

Abstract


Geochemical-mineralogical research of the rare and associated element concentrations within cassiterite-sulphide mineralization in the Stara Kamienica schist belt in theWestern Sudetes – preliminary results.
A b s t r a c t. The main task of research was to quantitatively and qualitatively identify rare and associated elements that occur within a cassiterite-sulphide mineralization zone hosted Precambrian – Lower Paleozoic metamorphic rocks in the Stara Kamienica schist belt making up the part of the Izera-Karkonosze Massif. Over 70 samples from archive boreholes and abandoned Sn-ore mines were examined using modern methods like portable pXRF, geochemical analysis (ICP-MS, WD-XRF, GF-AAS), polarizing microscopy, electron microprobe analysis (EMPA) and scaning electron microscopy with EDS system (SEM-EDS). Preliminary results show interesting concentrations of associated elements such as Zn (max 0.56%), Pb (max 0.7%), Cu (max 0.33%), As (max 0.55%), and some rare elements like In, Re, Nb, Co, Bi, Pt, V, La and Ce.

Full Text:

PDF (Polish)