Z. WÓJCIK – Ignacy Łukasiewicz. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2018, 382 str.

Janusz Skoczylas

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)