Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do badania orientacji klastów w glinach lodowcowych

Piotr Hermanowski, Piotr Duda

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)