Uwzględnienie nakładów na prace geologiczno-rozpoznawcze w kalkulacji kosztów własnych kopaliny

Aleksander Żewierżejew

Abstrakt


,