Podział na arkusze map w skalach dużych i średnich• i nowe cięcie radzieckie

Stefan Hjldt

Abstract


,