W sprawie właściwego stosowania zasad ekstrapolacji przy sporządzaniu dokumentacji złóż kopalin stałych

Jerzy Wróblicki

Abstract


,