Nowy rezerwat przyrody. - Zjazd Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. - Wystawa surowców skalnych. - Pierwsza naukowo-techniczna konferencja geologiczna kopalnictwa rud nieżelaznych - Wieczorowa Szkoła Inżynierska

, .

Abstract


,