Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie akwitańskim

Stanisław Depowski

Abstract


.