Metodyka prac sejsmicznych na Płycie Rosyjskiej w przemyśle naftowym ZSRR

Jan Skorupa

Abstrakt


.