Przykład oznaczania porowatości efektywnej metodą próbnych pompowań z zastosowaniem wskaźników

Zygmunt Białas, Bohdan Kozerski

Abstract


EXAMPLE OF DETERMINATION OF EFFECTIVE POROSITY BY MEANS OF TEST PUMPING USING INDICATORS

Summary
The paper presents the results of determination of effective porosity of water-bearing beds characterized by perched water table. The examinations included 6 experiments made in the area of a brown coal deposit in Poland.

Full Text:

PDF (Polish)