Z problematyki marmurów włoskich i polskich

Mariusz Dembowiecki

Abstrakt


.