– Zależność zawartości jodu od wieku utworów i mineralizacji wód podziemnych, występujących w środkowej części zapadliska przedkarpackiego

Jarosław Pich, Stanisław Turek

Abstract


,