Zastosowanie w praktyce badawczej surowców mineralnych ilościowej skali twardości minerałów opracowanej przez M.M. Chruszczowa

Jerzy Stalwin

Abstrakt


APPLICATION OF QUANTITATIVE SCALE OF MINERAL HARDNESS ELABORATED BY M. M. KHRUSHTSHEV

Summary
The present article deals with the application of quantitative, 15-grande hardness scale of minerals, elaborated by M. M. Khrushtshev. The scale is based on the quantitative measurements of mineral hardness using microhardness testers.

Pełny tekst:

PDF