Niektóre możliwości wykorzystania dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako metody analitycznej w geologii

Piotr Urbański

Abstract


SOME POSSIBILITIES OF APPLYING DISPERSION OF X-RAY SPECTROMETRY AS AN ANALYTICAL METHOD IN GEOLOGY

Summary
The article deals with the general principles of dispersion X-ray spectrometry, preparation of samples and measurement technique. Some examples concerning the possibilities of using this analytical method in geology are given.

Full Text:

PDF (Polish)