Interpretacja wyników badań geofizyki wiertniczej w ZSRR w aspekcie poszukiwań złóż ropy i gazu

Janusz Frydecki

Abstract


,