Zasady postępowania w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej i poszukiwania złóż surowców mineralnych w okresie 50-letniej działalności Instytutu Geologicznego oraz wnioski dla kierunków badań geologicznych w przyszłości

Jan Czermiński

Abstract


.